MIKA - moderní gymnastika Chomutov

Težko na cvičišti, lehko na bojišti! :)

Platby

Prosím, překontrolujte své platby za tréninky, někteří ještě nemají zaplaceno! Platby měly být provedeny do 15.10.2017!
25.10.2017 14:47:32 | Autor: MP | stálý odkaz


Info

Během podzimních prázdnin nebudou probíhat tréninky mg, pouze malá děvčata ( Lutovská, Rehovičová, Heligrová, Benedikovičovi, Luchyk, Kulhánková) budou mít ve čtvrtek trénink dle rozvrhu a skladby, které jedou v neděli na závody budou mít trénink po dohodě s trenérkou. Děkuji.
25.10.2017 14:39:21 | Autor: MP | stálý odkaz


Výsledky

Rumburský dráček 

Společné skladby linie B :

1. místo společná skladba Shubidu
1. místo společná skladba Mamma mia
3. místo společná skladba Aida

25.10.2017 14:31:55 | Autor: MP | stálý odkaz


Výsledky

Cena Města Chomutov :

Společné skladby linie B :

6. místo společná skladba Shubidu ( obruče ) - Titlbachová, Vyhlasová, Kašparová K. E., Káčeríková, Kárníková
1. místo společná skladba Mamma mia ( obruče ) - Matzuzzi S., Šátková, Burešová, Nedvědová
3. místo společná skladba Aida ( kužele ) - Matzuzzi V., Doubková, Šimoníčková, Vlčková, Luňáková


kategorie dvojice/ juniorky :

2. místo dvojice Koderová, Nováková

kategorie dvojice/ seniorky :

4. místo dvojice Kubinová, Kašparová

(více)
25.10.2017 14:27:08 | Autor: MP | stálý odkaz


Tréninky Míša

Přípravka oddílu zahájí tréninky v pondělí 18.9.2017 od 16:00hod. ( Saloňová E., Poštová Š., Krištofová A., Lutovská J. + nová děvčátka ).06.02.2016 22:04:25 | Autor: MP | 0 komentářů | stálý odkaz


Sponzoři

TJ Lokomotiva, z. s. Chomutov - MIKA oddíl moderní gymnastiky děkuje za podporu a spolupráci v roce 2016 :

 

 

Ústeckému kraji a hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi


Statutárnímu městu Chomutov

 

 

SOPKO advertising

Akustika Polák

GRAPE s.r.o

Bc. Nguyen Thi Thu Trang (Čanka)

REMAX - Ing. Klára Kašparová

 

trenérům a rodičům děvčat MIKA Chomutov

 

02.02.2016 22:02:28 | Autor: MP | 0 komentářů | stálý odkaz


Nábor

Nábor do našeho oddílu moderní gymnastiky MIKA Chomutov probíhá celoročně pro děvčátka od 3 let, v případě zájmu nás kontaktujte na oddílovém mailu : mika.gymnastika@seznam.cz 

l

 

17.12.2010 09:58:51 | Autor: MP | 0 komentářů | stálý odkaz


Co je to moderní gymnastika

MODERNÍ GYMNASTIKA

Moderní gymnastika, sportovní odvětví dívek a žen, je charakteristická předvedením sestav s náčiním i bez náčiní a spojením gymnastických a tanečních prvků či vazeb úzce spjatých s hudbou. Počátkem 20. století se objevila v Německu a Švédsku. První soutěž se konala v bývalém SSSR v roce 1948, do roku 1956 zůstala ve stínu sportovní gymnastiky. Estetický pohyb moderní gymnastiky si získal velkou oblibu zejména v bývalém SSSR a Bulharsku. Mezinárodní gymnastická federace (FIG) ji jako samostatný sport uznala roku 1962. První mistrovství světa se konalo v Budapešti v roce 1963, olympijskou disciplínou je moderní gymnastika od roku 1984.


hqdefault


Sestavy moderní gymnastiky se cvičí s pěti druhy náčiní: švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha. Na mezinárodních soutěžích se po dva roky cvičí pouze předepsaný čtyřboj . Soutěže se dělí na individuální a společné skladby, kde cvičí pět gymnastek najednou jednu sestavu se stejným náčiním, druhou sestavu s dvěma odlišnými náčiními.
Dosažení mistrovské úrovně trvá 8 let. Limitujícím faktorem výkonu v moderní gymnastice je pohyblivost, proporcionální postava, koordinace, znalosti z klasického a moderního tance, smysl pro rytmus. Jednotlivé složky výkonu (rozsah pohybu, technika cvičení s náčiním, soulad pohybu s hudbou) se nacvičují zvlášť, ale nejvíce hodin tréninku je potřeba k dosažení celkového kultivovaného pohybového projevu. 


Předpoklady.V moderní gymnastice se uplatňují cvičenky průměrné výšky, štíhlých postav s delšími dolními končetinami ( těl. výška dospělých v rozpětí 165 – 170 cm, hmotnost 45 – 50 kg). Dalšími z podstatných předpokladů je správné držení těla ( postavení pánve, tvar zakřivení páteře, držení hlavy, správná klenba nožní) a některé další ukazatele proporcionality těla. Moderní gymnastika vyžaduje vysokou funkční schopnost organismu. Zatížení v individuálních sestavách, které jsou časového rozpětí 60 – 90 s se dosahuje tepové frekvence až 180 – 190 tepů /min. Vysoké nároky jsou kladeny na funkci hybného systému, činnost analyzátorů, řízení a regulace složité pohybové činnosti probíhá na nejvyšších úrovních CNS (centrální nervové soustavy). 


Z psychologického hlediska se uplatňují gymnastky inteligentní, s vysokou úrovní myšlení, vnímání, paměti, vůle a motivace. Specifickou činností je schopnost obrazotvornosti, fantazie, schopnost přetlumočení emocí v pohybovém projevu při dokonale zvládnuté technice pohybu. Typickou je celková aktivita osobnosti a její potřeba sebeaktualizace v tvůrčí, ale i interpretační činnosti. 


Z pedagogického hlediska je moderní gymnastika zaměřena k osvojování a zdokonalování pohybových dovedností, vědomostí a tvořivých schopností, které přesahují rámec sportu a přibližují cvičenkám oblast umění tanečního a hudebního. Rozvíjí důležité osobnostní vlastnosti jako jsou iniciativa, uvědomělost, samostatnost, smysl pro spolupráci ve skupině, zdravé sebevědomí, optimismus, sebekontrola aj. Celkově moderní gymnastika přispívá ke kultivaci osobnosti a k všestrannému rozvoji.

(více)
16.10.2008 15:10:57 | Autor: MP | 0 komentářů | stálý odkaz


Kontakt

Kde nás naleznete


                

Kde trénujeme :  tělocvičny, baletní sál a posilovna  ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728, Chomutov


Kontaktní e-mailová adresa :   mika.gymnastika@seznam.cz

 

Facebook : https://www.facebook.com/mikachomutov/


Trenéři :     Michaela Petříková ( hlavní trenér )

                    - trenérka II. třídy 

                    - rozhodčí II. třídy pro vp

                    - rozhodčí I. třídy pro zp a kp

                    tel.: 607 958 230


                    e-mail : misa.petrikova@volny.cz

 

                    Tereza Heková ( taneční expert )

                  - trenérka III. třídy

                  - rozhodčí III. třídy

                  - taneční průprava, kondiční příprava

                   

                   Eliška Fryčová

                 - instruktorka mg

 

                  Kateřina Anna Kašparová

                 - instruktorka mg


                 Kateřina Nováková

                  - instruktorka mg


                 Nicole Koderová

                  - instruktorka mg


                 Tereza Kubinová

                   - instruktorka mg


                  Zdena Kubinová

                   - trenérka III. třídy


                  Denisa Osvaldová ( baletní pedagog )

                 - baletní příprava, taneční příprava


Asistenti trenérů : Alena Štroufová, Magdalena Petříková, Dagmar Lutovská

 

                 


                             diddl


 


 


TJ Lokomotiva, z. s. Chomutov - MIKA oddíl moderní gymnastiky


Adresa :        17.Listopadu 5461                    


                           Chomutov


                             430 04


 


IČO :  47795913


 


Číslo účtu : 6027320001/5500, vedený u RaiffeisenBank, pobočka Chomutov.

Při platbách vždy uvádějte : 


specifický symbol - 23


variabilní symbol -  informujte se u trenérek


konstantní symbol - 0558.

(více)
30.09.2008 00:24:53 | Autor: MP | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se