MIKA - moderní gymnastika Chomutov

Težko na cvičišti, lehko na bojišti! :)

Co je to moderní gymnastika

MODERNÍ GYMNASTIKA

Moderní gymnastika, sportovní odvětví dívek a žen, je charakteristická předvedením sestav s náčiním i bez náčiní a spojením gymnastických a tanečních prvků či vazeb úzce spjatých s hudbou. Počátkem 20. století se objevila v Německu a Švédsku. První soutěž se konala v bývalém SSSR v roce 1948, do roku 1956 zůstala ve stínu sportovní gymnastiky. Estetický pohyb moderní gymnastiky si získal velkou oblibu zejména v bývalém SSSR a Bulharsku. Mezinárodní gymnastická federace (FIG) ji jako samostatný sport uznala roku 1962. První mistrovství světa se konalo v Budapešti v roce 1963, olympijskou disciplínou je moderní gymnastika od roku 1984.


hqdefault


Sestavy moderní gymnastiky se cvičí s pěti druhy náčiní: švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha. Na mezinárodních soutěžích se po dva roky cvičí pouze předepsaný čtyřboj . Soutěže se dělí na individuální a společné skladby, kde cvičí pět gymnastek najednou jednu sestavu se stejným náčiním, druhou sestavu s dvěma odlišnými náčiními.
Dosažení mistrovské úrovně trvá 8 let. Limitujícím faktorem výkonu v moderní gymnastice je pohyblivost, proporcionální postava, koordinace, znalosti z klasického a moderního tance, smysl pro rytmus. Jednotlivé složky výkonu (rozsah pohybu, technika cvičení s náčiním, soulad pohybu s hudbou) se nacvičují zvlášť, ale nejvíce hodin tréninku je potřeba k dosažení celkového kultivovaného pohybového projevu. 


Předpoklady.V moderní gymnastice se uplatňují cvičenky průměrné výšky, štíhlých postav s delšími dolními končetinami ( těl. výška dospělých v rozpětí 165 – 170 cm, hmotnost 45 – 50 kg). Dalšími z podstatných předpokladů je správné držení těla ( postavení pánve, tvar zakřivení páteře, držení hlavy, správná klenba nožní) a některé další ukazatele proporcionality těla. Moderní gymnastika vyžaduje vysokou funkční schopnost organismu. Zatížení v individuálních sestavách, které jsou časového rozpětí 60 – 90 s se dosahuje tepové frekvence až 180 – 190 tepů /min. Vysoké nároky jsou kladeny na funkci hybného systému, činnost analyzátorů, řízení a regulace složité pohybové činnosti probíhá na nejvyšších úrovních CNS (centrální nervové soustavy). 


Z psychologického hlediska se uplatňují gymnastky inteligentní, s vysokou úrovní myšlení, vnímání, paměti, vůle a motivace. Specifickou činností je schopnost obrazotvornosti, fantazie, schopnost přetlumočení emocí v pohybovém projevu při dokonale zvládnuté technice pohybu. Typickou je celková aktivita osobnosti a její potřeba sebeaktualizace v tvůrčí, ale i interpretační činnosti. 


Z pedagogického hlediska je moderní gymnastika zaměřena k osvojování a zdokonalování pohybových dovedností, vědomostí a tvořivých schopností, které přesahují rámec sportu a přibližují cvičenkám oblast umění tanečního a hudebního. Rozvíjí důležité osobnostní vlastnosti jako jsou iniciativa, uvědomělost, samostatnost, smysl pro spolupráci ve skupině, zdravé sebevědomí, optimismus, sebekontrola aj. Celkově moderní gymnastika přispívá ke kultivaci osobnosti a k všestrannému rozvoji.

16.10.2008 15:10:57 | Autor: MPKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se